Σαλάτας Χρήστος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Βαγ. Χατζηκυριάκο

Σαλάτας Χρήστος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Βαγ. Χατζηκυριάκο

Σαλάτας Χρήστος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην εκλογική περιφέρεια Πτελεού 

 

ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Εκλογικής Περιφέρειας Πτελεού

Δημοτική Πρωτοβουλία
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βαγγέλης Χατζηκυριάκος

τηλ.: 6973254081
e-mail: salbakerman@gmail.com