Πρόσληψη μάγειρα στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού

Πρόσληψη μάγειρα στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού

Την πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου κλάδου ΔΕ μαγείρων ή Υ. Ε. βοηθών μαγείρων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τον Παιδικό Σταθμό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος. Η πρόσληψη θα γίνει στο πλαίσιο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών του δήμου Αλμυρού που προέκυψαν λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον δήμο Αλμυρού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας). Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
Βασικό τίτλο σπουδών που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάνετε κλικ εδώ