Αριστείδης Καραγεώργος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημ. Εσερίδη

 Αριστείδης Καραγεώργος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημ. Εσερίδη

Αριστείδης Καραγεώργος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Δημ. Εσερίδη

Καραγεώργος Αριστείδης
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος
με το συνδυασμό
"Αλμυρός Ευθύνη & Δημιουργία"
του Δημήτρη Εσερίδη

τηλ. 6973240002